NYE OBLIGASJONSLÅN

Lånet med flytende rente (5 års løpetid) vil legges ut med en kupongrente tilsvarende 3 måneders NIBOR tillagt en margin på 3,75%-poeng, og lånet med fast rente (7 års løpetid) vil legges ut til en årlig kupongrente på 8,00% p.a. Begge lånene vil bli lagt ut med en emisjonsramme på 600 millioner kroner hver, men det samlede lånebeløpet vil ikke overstige 1 milliard kroner. Oppgjør for begge lånene er fastsatt til 2.mars 2005. For ytterligere informasjon om vilkår og betingelser knyttet til de nye lånene kan en ev tilretteleggerne kontaktes.

Etter nedsalget av aksjer i Aker Yards ASA og Aker Kværner ASA har Aker ASA en kontantbeholdning som er tilnærmet like stor som den eksterne rentebærende gjeld.

- For Aker-konsernet under ett vil det være gunstig at morselskapet Aker ASA er finansiert i det langsiktige obligasjonsmarkedet. Bankenes utlånsrammer vil dermed kunne være fullt tilgjengelig for de enkelte operative virksomhetene i Aker Kværner, Aker Yards, Aker Seafoods og Aker Material Handling og de andre selskapene i konsernet. Slik oppnår vi maksimal handlekraft kombinert med fleksibilitet i konsernet, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef i Aker ASA.

Abonner