NYTT OBLIGASJONSLÅN

Aker har til en hver tid et knippe slike prosjekter under arbeid. To av dem er godt kjent gjennom tidigere presentasjoner; Krill-prosjektet i Sørishavet og utvikling av det rendyrkede leteselskapet Aker Exploration i Norge. Utviklingen av disse og andre prosjekter fortsetter utover høsten med sikte på å maksimere verdiene for Akers aksjonærer.

Aker har inngått avtale med Pareto for salg av obligasjonene. Lånet vil ha en løpetid på to år. Øvrige betingelser er som for Akers andre obligasjonslån.

Total låneramme er 1 milliard kroner. Minimum lånebeløp er 700 millioner kroner. Lånet vil ha en kupong tilsvarende tre måneders nibor + 1,25 %-poeng. Innbetalingsdato er satt til 29. august 2006. Lånet vil søkes notert på Oslo Børs ABM.

Abonner