ØKT ORDRERESERVE, GODE UTSIKTER

Gjennom en serie transaksjoner og god drift i 2004 ble det synliggjort verdier for aksjonærer og obligasjonseiere i Aker og øvrige selskaper i konsernet. Samlet verdiøkning gjennom fjoråret og så langt i år har vært 6,5 mrd kroner eller om lag 46 prosent.

Konsernets omsetning i 2004 var om lag på samme nivå som året før. Resultatet er preget av økte resultater i Aker Kværner, Aker Seafoods og Aker Material Handling, og forbigående lavere omsetning og resultat i Aker Yards.

Akers viktigste markeder har utviklet seg positivt i 2004. Ordreinngangen gjennom året var 60 mrd kroner og ordrereserven ved slutten av året var 60 mrd kroner. Aker Kværners ordrereserve var rekordhøye 36 mrd kroner og ordreboken i Aker Yards var 23 mrd kroner. Ordrereserven vurderes å være av god kvalitet.

Resultatet i fjerde kvartal 2004 var noe bedre enn foregående kvartal. Aker Kværner, Aker Yards og Aker Material Handling leverte alle bedre resultater. Aker Seafoods` resultater var svakere, hovedsakelig som følge av noe svak råstofftilgang og lav aktivitet på linebåter i Argentina. Konsernets resultat i fjerde kvartal i år var noe svakere enn tilsvarende kvartal i fjor, da spesielt Aker Yards hadde gode resultater.

Utsiktene for 2005 er gode. Konsernet har en solid og fleksibel finansiell struktur, og de viktigste markedene for virksomhetene har utviklet seg positivt. Driftsforbedringer og disiplin har bidratt til at ordrereserven har god kvalitet. Produktivitetsforbedringer vil gi ytterligere resultatforbedring. Ordreinngangen i 2004 var god, og omsetning og resultat vil ventelig øke i 2005. Også i 2005 er det ventet at resultatet vil være best i andre halvdel av året.

Abonner