Oppdatert finansiell kalender 2010

Aker ASAs finansielle kalender for 2010 er som følger:

4. kvartal 2009 / foreløpig årsresultat: 25. februar 2010Ordinær generalforsamling: 8. april1. kvartal 2010: 7. mai2. kvartal 2010: 13. august3. kvartal 2010: 4. november

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner