Oslo Børs - Nytt lån til notering på Oslo Børs 08.08.2013

Report this content

Lånets Navn: Aker ASA 13/20 FRN
Ticker: AKER10
Instrument ID:1300511
ISIN: NO001 068 0317
Segment: OBOC
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 700 mill, åpent lån
Rentebærende f.o.m.: 06.06.2013
Forfallsdato: 06.06.2020
Rente: 5,76 % p.a. (3 mnd NIBOR + 4,00 % p.a.)
Sektorliste: Major Bonds Sector (OMJ)
Tilretteleggere: Pareto Securities AS, Swedbank First
Securities, Norway, Arctic Securities ASA,
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen,
DNB Bank ASA Markets
Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet vil være tilgjengelig på [ http://www.oslobors.no ] og låntakers hjemmeside [ http://www.akerasa.com ] fra og med første noteringsdag.

Abonner