PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2006

Vi inviterer til presentasjon av regnskapstallene i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.Presentasjonen starter klokken 09.00.

Vi ønsker interesserte vel møtt. Påmelding er ikke nødvendig.

De respektive selskap vil på forhånd oversende sine kvartalsrapporter til Oslo Børs. Presentasjonsmateriell vil være tilgjengelig www.newsweb.no, www.akerasa.com, www.akership.com, www.akerdrill.com og www.akerfloatingproduction.com

Abonner