PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2005

Samme dag vil representanter fra selskapene være til stede under en presentasjon av regnskapstallene i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Presentasjonen starter klokken 09.00.

Vi ønsker interesserte vel møtt. Påmelding er ikke nødvendig.

Det respektive selskap vil på forhånd oversende sine kvartalsrapporter til Oslo Børs. Presentasjonsmateriell vil være tilgjengelig www.newsweb.no, www.akerasa.com, www.akersea.com og www.akership.com.

Vennlig hilsenInformasjonsavdelingene

Abonner