Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010254717. Ny rentesats i perioden 02.12.2008 - 02.03.2009 er 9,86. Referanserente: 6,11 Margin: 3,75

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jrf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Norsk Tillitsmann ASA, Liv Mona Arntzen)

Abonner