RESULTAT PR. 1. HALVÅR 2004**KORR

**Endringer er foretatt i 4. avsnitt, 4 setning. Her er noe beklageligvis falt ut.

Vedlegg på www.newsweb.no

Abonner