UTLEGGELSE AV NYE OBLIGASJONSLÅN

Tegningsperioden for lånene ble avsluttet i går kveld. Interessen for lånene var stor og begge lånene ble vesentlig overtegnet. Aker ASA har besluttet å emittere NOK 500 millioner i lånet med flytende rente og NOK 500 millioner i lånet med fast rente. Begge lånene har en emisjonsramme på NOK 600 millioner. Det samlede lånebeløpet skal likevel ikke overstige 1 milliard.

Allokering vil bli sendt tegnerne så raskt dette er praktisk mulig. Oppgjør for begge lånene er fastsatt til 2. mars 2005. Lånene vil bli notert på Oslo Børs etter utstedelse.

Pareto Securities ASA og DnB NOR Markets er tilretteleggere for lånene.

Abonner