Valgkomiteens innstilling

Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA iforbindelse med selskapets ordinære generalforsamling 2. april 2009.

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Abonner