VEDRØRENDE INNFRIELSE

`Et utbytte slik det foreslås av styret vil i henhold til låneavtalen for Akers børsnoterte obligasjonslån AKE16 medføre at det fremsettes tilbud om innløsning av utestående obligasjoner. Det er utstedt obligasjoner pålydende 805 mill kroner. Av disse eies 358,5 mill kroner av andre enn Aker selv. Et tilbud om innløsning vil bli fremsatt dersom styrets forslag til utbytte blir vedtatt på Akers ordinære generalforsamling 31. mars 2005.`

Aker presiserer at AKE16 vil bli tilbudt innfridd I SIN HELHET dersom generalforsamlingen vedtar utbytte.

Ytterligere detaljer vil bli bekjentgjort i tilbudet som vil bli fremsatt uten unødig forsinkelse etter et eventuelt vedtak om utbytte.

Abonner