Vellykket obligasjonsutstedelse

Det vises til melding den 11. desember om mulig nyobligasjonsutstedelse fra Aker ASA. Aker ASA har nå plassert etprioritert usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner i markedet.Forventet forfall på lånet er 17. desember 2012. Forventetinnbetaling på lånet er 17. desember 2009.

Det skal søkes om notering på Oslo Børs. Provenyet skal som tidligerekommunisert [LINK], brukes til refinansiering av eksisterende gjeldog for generelle selskapsformål.

I forbindelse med obligasjonsutstedelsen har Aker ASA kjøpt tilbakeNOK 145 millioner av lånet AKER01 med ISIN nummer NO 001025471.7.Aker eier således nå NOK 286 millioner av nevnte lån.

Arctic Securities og First Securities/Swedbank har værttilretteleggere.

Selskapets kontaktperson:Geir Arne Drangeid, Communications & IR, Aker ASA. +47 24 13 00 65

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Abonner