Yngve Slyngstad ansatt som leder av Aker Asset Management

Report this content

Aker ASA (Aker) har ansatt Yngve Slyngstad som daglig leder og senior partner i Aker Asset Management (AAM). Slyngstad får ansvaret for å bygge og utvikle aktiv kapitalforvaltning til å bli et nytt virksomhetsområde i Aker, sidestilt med selskapets eksisterende industrielle virksomheter.

Aker og Aker Horizons har sammen arbeidet med å utvikle muligheter innenfor aktiv kapitalforvaltning og har gjort store fremskritt på kort tid. For å lykkes trengs en dyktig leder. Yngve Slyngstad er en ener innenfor aktiv kapitalforvaltning, med imponerende resultater. Vi er glade for at Yngve har takket ja til å ta totalansvaret, og vi inspireres av hans ambisjoner, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons i en felles uttalelse.

Aktiv kapitalforvaltning ble lansert som et nytt virksomhetsområde i Akers tredjekvartalsrapport 5. november. Yngve Slyngstads oppgave blir å bygge AAM til å bli en sentral del av Akers portefølje fremover med avklarte roller til Akers industrielle selskaper og virksomheter. Slyngstad tiltrer stillingen 1. mars 2022. Han har arbeidet i Norges Bank Investment Management (NBIM) siden oppstarten i 1998, hvor han fikk ansvaret for å bygge opp aksjeforvaltningen. Slyngstad var administrerende direktør og ansvarlig for Statens pensjonsfond utland fra 1. januar 2008 til han fratrådte 1. september 2020. I denne perioden økte fondet fra vel 2 000 milliarder kroner til over 10 000 milliarder kroner, og ble verdens største enkeltinvestor i børsnoterte selskaper.

God avkastning for investorer vil i årene som kommer først og fremst oppnås ved å koble den finansielle kapitalen nærmere industriell kompetanse. Muligheten for å levere kapitalforvaltning med høy langsiktig avkastning vil være bedre med en base i industriell kunnskap. Aker er gjennom sine selskaper Norges største og viktigste industrielle kompetansemiljø. Jeg ser frem til å lede arbeidet med å bygge og utvikle AAM til å bli en global organisasjon som leverer investeringsstrategier basert på dyp industriell innsikt, sier Yngve Slyngstad, og legger til:

– Vi står foran et energiskifte med enorme investeringsmuligheter. Samspill mellom ledende industriselskaper og de store globale investorene må til for å realisere de store prosjektene som akselererer overgangen til nullutslippsamfunnet. Utgangspunktet er det beste for at AAM kan gjøre en forskjell. Målet er å etablere fond på til sammen 100 milliarder euro som vil bidra til lønnsomme og verdiskapende klimaløsninger. Ren energi, grønn industri og grønne byer vil være prioriterte investeringsområder. 

Aker har vært en drivkraft i kunnskapsbasert industriutvikling gjennom 180 år, deriblant i energisektoren der Norge på flere områder er verdensledende.

–Under Slyngstads lederskap har NBIM utviklet et globalt ledende kompetansemiljø innenfor kapitalforvaltning. Aker er i realiteten en aktiv kapitalforvalter med en industriell forankring. Gjennom vårt nettverk, har vi tilgang til mange interessante muligheter. Tilgang på kompetanse og kapital gjør at vi kan gripe muligheter raskt, og gjennomføre viktige prosjekter. AAM vil mobilisere privat kapital som investeres i virksomheter og prosjekter i og utenfor Aker. Dette vil legge et grunnlag for fortsatt langsiktig omstilling og verdiskaping, sier Øyvind Eriksen.

Akers porteføljeselskap Aker Horizons er en vekstplattform for teknologi- og kunnskapsbedrifter med en positiv miljøpåvirkning.

–Vi opplever stor interesse fra institusjonelle investorer som vil være med på å finansiere grønne prosjekter, og Aker Horizons er unikt posisjonert for å skape attraktive investeringsmuligheter basert på vår teknologi og tilgang på stadig nye prosjekter. Med Slyngstad som leder øker ambisjonsnivået vårt for aktiv kapitalforvaltning generelt og energiomstilling spesielt. Vi ser frem til å samarbeide tett med AAM, sier Kristian Røkke.

AAMs aktivitet vil omfatte fondsvirksomheter innenfor infrastruktur og energiomstilling. I tillegg vil AAM ha virksomheter innenfor blant annet Private Equity (OrbeNovo), Venture Capital (Clara Venture Labs og Axis) og start-ups (RunwayFBU). AAM vil bli organisert som et selvstendig selskap med Aker som majoritetseier og nøkkelpersoner som medeiere. Slyngstad blir eier av 5 prosent av aksjene i AAM. Styret i AAM vil bestå av Øyvind Eriksen (leder), Kristian Røkke og uavhengige medlemmer med bakgrunn fra aktiv kapitalforvaltning internasjonalt.

Ledelsen i AAM vil være lokalisert på Fornebu, og det tas sikte på å etablere kontorer i finanssentre i Asia, Europa og USA. Når Slyngstad tiltrer som leder, vil AAM starte internasjonal rekruttering av nøkkelpersoner til virksomheten. I tillegg arbeides det med å bygge partnerskap og investeringsteam med spisskompetanse innenfor hvert av forvaltningsområdene.

- SLUTT -

Kontaktpersoner:

Investors:
Joachim Bjørni, Head of Investor Relations, Aker ASA
Tel: +47 924 22 106
E-mail: joachim.bjorni@akerasa.com

Media:
Atle Kigen, Head of Media Relations and Public Affairs, Aker ASA
Tel: +47 907 84 878
Email: atle.kigen@akerasa.com

Abonner