Aker BioMarine får bekreftet at viktig krilloljepatent i Europa er gyldig

Report this content

(25 oktober 2021, Oslo Norge) Det europeiske patentverket har avvist en klage mot et av Aker BioMarines viktige patenter for krillolje. Patentet beskytter de fleste krilloljer tilgjengelig på det europeiske markedet i dag.

I 2013 fikk Aker BioMarine det sentrale patentet 2144618, for produksjon og sammensetning av krillolje. Aker BioMarine har ikke håndhevet patentet på grunn av den aktuelle klagesaken, og har avventet dommen fra Det europeiske patentverkets ankenemnd. Fredag 22.oktober har patentverket  offentliggjort sin endelige dom der patentet blir bekreftet og i alle henseender gjort gyldig. Det betyr at det ikke er flere juridiske muligheter for å stille spørsmål ved patentets gyldighet, og at Aker BioMarine har ytterligere forbedret sin patentposisjon med et styrket sentralt og bredt anlagt patent som dekker salg av krillolje i EU.

«Vi er glade for at arbeidet og investeringene vi legger i forskning og utvikling nå er beskyttet og at våre bidrag til innovasjon og vitenskap får denne annerkjennelsen gjennom ordningene i det internasjonale patentsystemet. Dommen gir vår krillolje en veldig sterk posisjon i det europeiske markedet. Vi skal bruke denne posisjonen til å etablere sterke partnerskap, slik at vi kan gi enda flere forbrukere muligheten til å oppdage helsefordelene som ligger i krilloljen vår», sier Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine ASA.

Dommen fra ankenemnda til Det europeiske patentverket betyr at Aker BioMarine får patentbeskyttelse innen produksjon fra krillmel og salg av krillolje som inneholder 40-60% fosfolipider – noe som er det viktigste kjennetegnet på kommersielle krilloljer som er tilgjengelige i det europeiske marked i dag. Patentet beskytter også krillolje som inneholder fosfolipider i et bredere omfang med astaxantinnivåer over 400 ppm, noe som gjør patentet enkelt å håndheve. Beskyttelsen varer frem til 2028.

«Aker BioMarines krillprodukter er basert på kunnskapen fra mer enn ti års forskning, produktutvikling, bærekraftig krillhøsting og verdens største krillpatentportefølje. Vi mener at dommen fra Det europeiske patentverket er retningsgivende og at hele vår internasjonale patentfamilien vil motstå lignende innsigelser andre steder,» sier Johansen.

Om Aker BioMarine
Aker BioMarine er et bioteknologi- og krillfangstselskap, som jobber med å forbedre helsen til både mennesker og planeten. Selskapet er notert på Oslo Børs og utvikler krillbaserte ingredienser til bruk i legemidler, kosttilskudd (Superba®, NKO® og K · REAL®), akvakultur (QRILL® Aqua) og dyrefôr (QRILL® Pet), inkludert INVI ™, et høykonsentrert proteinisolat, og LYSOVETA ™, et kosttilskudd som transporterer EPA og DHA fra krill til ulike steder i kroppen. Aker BioMarines transparente verdikjede strekker seg fra bærekraftig innhøsting av krill i Antarktiske farvann, via selskapets knutepunkt for logistikk i Montevideo, til produksjonsanlegget i Houston, og videre til kunder over hele verden. Selskapets sterke fokus på bærekraft inspirerte lanseringen av sirkulærselskapet AION som skal hjelpe selskaper med å resirkulere og gjenbruke avfall.

Les mer på: www.akerbiomarine.com

Abonner

Multimedia

Multimedia