Aker BioMarine vil bekjempe lupus med Krill

Report this content

Krillolje, rik på fosfolipider, kan potensielt redusere sykdomssymptomer 

Aker BioMarine og Lupus Research Alliance går nå sammen om en stor klinisk studie med oppstart i høst. Ny forskning vil gi svar på om krillolje har en smertelindrende effekt på personer rammet av den uhelbredelige sykdommen lupus.  

Om lag 5 millioner mennesker er rammet av sykdommen systemisk lupus erythematosus (SLE) verden over, en uhelbredelig og kronisk autoimmun sykdom hvor kroppens immunsystem angriper eget vev og organer.  

Lupus er oftest diagnostisert blant personer mellom 15 og 45 år, hvorav 90 prosent er kvinner. De vanligste symptomene er betennelse, hevelse, alvorlig tretthet og hudutslett. Komplikasjoner fra sykdommen kan omfatte skade på ledd, hud, nyrer, blod, hjerte og lunger. 
 

Må se til havet for løsninger 

- Lupus er en frustrerende, kronisk sykdom som per i dag ikke har noen kur. Den påvirker millioner av mennesker over hele verden. Muligheten til å skape et potensiell smertelindrende alternativ, som den første av sitt slag for lupus, kunne vi rett og slett ikke takke nei til, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. Potensialet i krill ble identifisert av Lupus Research Alliance og de henvendte seg deretter til Aker BioMarine for å se på mulighetene for å gjennomføre en studie.   

- Planeten vår består av 70 prosent hav, men kun 0,5 prosent av alle legemidler i verden hentes herfra. Mange av løsningene på de store medisinske gåtene kan potensielt komme fra havet der vi finner et enormt biomangfold. Vi håper at molekyler fra krill kan ha en smertelindrende effekt på mennesker med lupus og er utrolig stolte over å kunne samarbeide med Lupus Research Alliance. De siste 60 årene har det bare vært utviklet èn ny behandling av lupus, derfor går vi målrettet inn i et forsøk på å gjøre hverdagen lettere for mennesker rammet av sykdommen, fortsetter Johansen.  

 
Behov for ny forskning 

Få gjennombrudd er blitt gjort i forskningen etter nye supplementer eller biologiske produkter for mennesker med lupus. Dette ble tydelig fremhevet av Lupus Research Alliance's Lupus Drug Repositioning Program, lansert i 2014, som Aker BioMarine også er en del av. Behovet for nye behandlinger er en av årsakene til at Kenneth M. Farber, president og administrerende direktør for Lupus Research Alliance, anser den nye studien som spesielt viktig.  

- Vi er veldig glade for å ha Aker BioMarine med på laget i arbeidet om å finne et potensielt lindrende alternativ til personer diagnostisert med lupus. De vil bidra til å undersøke effekten av krill for denne gruppen gjennom et grundig forskningsdesign og vitenskapelige kliniske studier, sier Farber.   

- For å fremme lupusforskning trenger vi partnere som er villige til å investere og dedikere seg til vårt felles mål. I Aker BioMarine har vi funnet en slik samarbeidspartner, og vi er veldig spente på å se krillens potensielle virkninger på mennesker med lupus," sier Albert T. Roy, administrerende direktør Lupus Therapeutics LLC, Lupus Clinical Investigators Network (LuCIN). 

Studien inkluderer 76 pasienter fra 20 forskjellige amerikanske forskningssentre. De vil i løpet av ett år bli gitt fosfolipid-rik krillolje på daglig basis. De første seks månedene er blindtest, med en placebo kontrollgruppe og en behandlingsgruppe, etterfulgt av en åpen periode på seks måneder hvor begge gruppene får krillolje.  

- Denne studien gjenspeiler vår respons til pasientens ønsker, en behandling som er trygg og har potensial til å dempe sykdommen lupus samt tilhørende kardiovaskulære komplikasjoner forbundet med den, forklarer Dr. Jane Salmon, direktør for Lupus APS Center of Excellence og visedirektør for Mary Kirkland Center for Lupus Research, Hospital for Special Surgery, New York.   

Aker BioMarine bidrar med det kliniske materialet og den finansielle støtten til studien. Underleverandøren AMPEL BioSolutions er engasjert av Lupus Research Alliance for å gjennomføre studien.  

Resultatet av studien er forventet i 2020.  

For mer informasjon om studien gå til: https://www.scienceforlupus.com/ 

Bilder finner du her. 

Video finner du her.  

 

Om Aker BioMarine  

Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden – fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Aker BioMarine er heleid av Aker ASA.  

Om Lupus Research Alliance 

Lupus Research Alliance ønsker å forandre behandlingen av Lupus og samtidig arbeide for en kur gjennom å finansiere den mest innovative lupusforskningen i verden. Gjennom organisasjonens strenge fagfellevurdering og tildelingsprosess er de med på å sikre ulike vitenskapelige oppdagelser mot bedre diagnostikk, bedre behandlinger og forhåpentligvis en kur for lupus. Fordi Lupus Research Alliance styret finansierer alle kostnader assosiert med administrasjon og pengeinnsamling, går 100% av alle donasjoner til direkte støtte for lupus forskningsprogrammer  

 

For mer informasjon eller intervjuer, ta kontakt med:  

Ingeborg Tennes 
Aker BioMarine 
Communication Manager 
Phone: +47 941 68 658 
Email: ingeborg.tennes@akerbiomarine.com 

Multimedia

Multimedia