Årsrapport 2018: Aker BioMarine posisjonerer seg for fremtidig vekst

(Fornebu, 18. juli 2019) Til tross for utfordringer i markedet økte Aker BioMarine den årlige omsetningen med 24 prosent, fra i overkant av 1 milliard kroner (USD 125 millioner) til 1,34 milliarder kroner (USD 155 millioner) i 2018.

Totalt 1,28 milliarder doser Superba Krill ble solgt over hele verden i 2018. I tillegg bidro Aker BioMarinenes fiskefor, QRILL Aqua til optimale vekstkår for fisk, noe som resulterte i 325 millioner ekstra porsjoner med sjømat. Videre inntok 850.000 hunder fôr tilsatt QRILL Pet.  

Aker BioMarine leverte et negativt resultat på 8,7 millioner kroner (USD 1 millioner) i 2018, hovedsakelig grunnet betydelige investeringer i ny teknologi, forskning og personell. Disse investeringene har vært avgjørende for å kunne ekspandere krillsegmentet i et svært kompetitivt globalt omega-3-marked.

- Fra et forretningsmessig perspektiv nådde vi våre mål for 2018 med solide leveranser i alle våre segmenter, til tross for noen utfordringer i markedet. Kostnadene økte mer enn ønskelig, grunnet eksterne faktorer som høye drivstoffpriser, men også interne endringer og oppbemanning. Dette har vært nødvendig for å håndtere den raske veksten og utviklingen vi står overfor. Aker BioMarine er i dag en betydelig styrket, og godt posisjonert organisasjon, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

En betydelig investering er det nye fartøyet Antarctic Endurance med en byggekostnad på 1,1 milliarder kroner (USD 140 millioner). Antarctic Endurance er det første fartøyet som er designet og konstruert fra grunnen for krillfisket. Skipet er bygget på det norske verftet VARD og tar i bruk den nyeste miljøteknologien, noe som reduserer CO2-avtrykket med 30 prosent, sammenlignet med andre fartøy. Antarctic Endurance begynte å fiske i starten av sesongen for krillhøsting i 2019. 

R&D: nøkkeldriver for å akselerere krill-segmentet

Selskapets visjon er å skape en bedre fremtid for mennesker og planeten. Aker BioMarine finansierte en rekke nye forsknings- og utviklingsprosjekter i 2018. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom Aker Biomarine og Lupus Research Alliance om en ny klinisk studie som undersøker hvordan krillolje kan være til nytte for mennesker med den autoimmune sykdommen Lupus. Målet er å redusere alvorlighetsgraden av symptomene som følger med diagnosen. Resultatene fra studien er forventet i 2020.

Bærekraft: en del av selskapets DNA

Aker BioMarines suksess skyldes at bærekraft er fundamentet i selskapets virksomhet. Siden oppstart har Aker BioMarine fått anerkjennelse for sitt engasjement, og nå bruker selskapet sin ledende posisjon til å sette nye standarder for bærekraft i krillindustrien. 

Sommeren 2018 hadde Aker BioMarine en avgjørende rolle i å få et flertall av krillaktører til å frivillig flytte fiske vekk fra områder hvor pingvinkolonier oppholder seg under hekkesesongen i Antarktis.

Aker BioMarine støtter Antarktis Wildlife Research Fund (AWR) med USD 1 million over en periode på fem år. Bidraget vil ytterligere styrke AWRs arbeid med å fremme, og legge til rette for, forskning på økosystemet i Antarktis.

- Året 2018 var et vendepunkt for Aker BioMarine. Samtidig som vi leverte solid omsetningsvekst, posisjonerte vi organisasjonen for fremtidig vekst og forretningsutvikling, gjennom betydelige investeringer som nytt krillfartøy og nyansettelser. Potensialet i krillnæringen er stort, og med bærekraft som tilnærming i alle ledd i verdikjeden, er vi overbevist om at Aker BioMarine, som en ansvarlig aktør, vil sette nye bransjestandarder og samtidig oppleve sterk organisk vekst, avslutter Johansen

Les mer om Aker BioMarines eventyr i 2018 her: https://www.akerbiomarine.com/download-annual-report-2018


For mer informasjon, kontakt:

Innholdssjef, Marte Dalsegg

Telefon: 934 33 087

marte.dalsegg@akerbiomarine.com


Om Aker BioMarine:
Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden –fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Aker BioMarine er heleid av Aker ASA. 

Abonner

Multimedia

Multimedia