Norske lakseoppdrettere er sikret forsyning av krill-fôr ut året

Report this content

Aker BioMarines nye forsyningsskip Antarctic Provider er i Norge for første gang og ligger til kai på Vestlandet for lossing og dåpsseremoni. Skipets last sikrer krill-leveransene til Europas lakseoppdrettere for resten av året.

Under sin første norgesvisitt ble Antarctic Provider døpt i Haugesund, torsdag 21.oktober.

Skipet ble bygget i Kina under koronapandemien, og har vært en sesong i Sørishavet. Antarctic Provider har med seg krillmel som brukes i fôr til oppdrettsfisk til norske og europeiske kunder.

- Den siste tiden har det vært store forsinkelser i containertrafikken verden over, noe som fører til store forsyningsproblemer for mange. Antarctic Provider har med seg så mye krillmel, at det sikrer leveransene til alle Aker BioMarines kunder i Europa for resten av året.
Vi er veldig glade for at vi kan gi kundene våre forutsigbarhet. Det er viktig i en situasjon der mange sliter med leveransene blant annet på grunn av korona-pandemien, sier administrerende direktør i Aker BioMarine, Matts Johansen.

Vanligvis bringer skipet mannskap, utstyr og krill-produkter til og fra Aker BioMarines fiskebåter. Nå er krillfiskesesongen helt på tampen, og Antarctic Provider skal ligge til kai ved Haugesund i rundt 20 dager, fra 10. til 23. oktober, for planlagt oppgradering og vedlikehold. Aukra Maritime er blant selskapene som skal gjøre vedlikeholdsjobben, mens Sea-Cargo skal stå for lossingen.

Vil bli CO2-nøytrale
Antarctic Provider er et av de mest effektive og bærekraftige skipene som finnes i sin klasse i verden. Skipet er fullt av ny teknologi, som blant annet gjør det mulig å redusere drivstofforbruket og utslippet av CO2 kraftig.
Dieselmotoren på skipet er levert av Wärtsilä og er verdens mest energieffektive. Den er konvertibel til fremtidig grønnere drivstoff.


- De siste ti årene har vi i Aker BioMarine halvert CO2-utslippene våre, og målet vårt er at vi skal gjøre det samme igjen de neste 10 årene. På lang sikt er målet at skipene våre skal være CO2-nøytrale. Antarctic Provider har derfor muligheten til å gå på grønn hydrogen eller ammoniakk, når det blir mulig når produksjonen og oppgraderingen av infrastruktur er på plass, sier administrerende direktør Matts Johansen i Aker BioMarine.

Kutter energiforbruket med 60 prosent

Byggingen av Antarctic Provider kostet 560 millioner kroner. Skipet ble levert på budsjett tidligere i år, og tidsnok til at det kunne tas i bruk i årets fiskesesong. Det skal takle de aller mest ekstreme værforholdene på kloden, og det på en mer bærekraftig måte.
 

- Antarctic Provider bruker rundt 60 prosent mindre energi per enhet produsert enn det det gamle skipet til Aker BioMarine gjorde, og det har mer enn dobbelt så stor lastekapasitet. Dermed blir det mange færre seilinger mellom skipet som fisker og havnen, sier Johansen.

Det betyr at laste- og losseprosessen effektiviseres, sånn at det blir flere dager med effektiv krillfisking.
 

Fakta om Antarctic Provider

- Byggingen av Aker BioMarines nye forsyningsskip Antarctic Provider kostet 560 millioner kroner, og foregikk i Kina midt under koronapandemien. Skipet skal takle de aller mest ekstreme værforholdene på kloden.

- Antarctic Provider skal frakte utstyr, drivstoff, mannskap og krill mellom Antarktis og havnen i Montevideo i Uruguay.

- Skipet er 168 meter langt og har fire lasterom som totalt rommer 40.000 kubikkmeter. På toppen av hver container er det en lastekran.

- Motoren er verdens mest energieffektive. Det er en hybridmotor, som er konverterbar sånn at skipet kan gå på fremtidens grønne drivstoff – hydrogen eller ammoniakk. Innen 2050 skal alle Aker BioMarines skip være kabonnøytrale.

- Skipet har såkalt dynamisk posisjonering som gjør at det kan unngå å droppe anker under omlasting i farvann der det kan gjøre skade i havbunnen.

- Skipet følger IMOs standard for Polar Code, når det gjelder for eksempel skrogstyrke og kuldetetting.

- Propellene er vannsmurte, og eventuelle lekkasjer er dermed vann, ikke olje.

- Skipet bruker ikke prototyper, ettersom det opererer i ekstreme vær- og klimaforhold, men har brukt det som finnes av relevant og utprøvd grønn og energieffektiv teknologi.

- Skipet skal seile under norsk flagg.

For mer informasjon, kontakt

Marte Dalsegg
Kommunikasjonsdirektør
Aker BioMarine ASA
Mobil: +47 934 33 087
E-post: Marte.Dalsegg@akerbiomarine.com

Om Aker BioMarine

Aker BioMarine er et bioteknologi- og krillfangstselskap, som jobber med å forbedre helsen til både mennesker og planeten. Selskapet er notert på Oslo Børs og utvikler krillbaserte ingredienser til bruk i legemidler, kosttilskudd (Superba®, NKO® og K · REAL®), akvakultur (QRILL® Aqua) og dyrefôr (QRILL® Pet), inkludert INVI ™, et høykonsentrert proteinisolat, og LYSOVETA ™, et kosttilskudd som transporterer EPA og DHA fra krill til ulike steder i kroppen. Aker BioMarines transparente verdikjede strekker seg fra bærekraftig innhøsting av krill i Antarktiske farvann, via selskapets knutepunkt for logistikk i Montevideo, til produksjonsanlegget i Houston, og videre til kunder over hele verden. Selskapets sterke fokus på bærekraft inspirerte lanseringen av sirkulærselskapet AION som skal hjelpe selskaper med å resirkulere og gjenbruke avfall.

Les mer på: www.akerbiomarine.com

Abonner

Multimedia

Multimedia