Aker BP ASA: Overtagelse av lisenser fra Tullow

Aker BP ASA («Aker BP» eller «Selskapet») annonserer kjøp av lisenser fra Tullow Norge AS («Tullow»). Transaksjonen omfatter andeler i åtte lisenser, inkludert 15 prosent i Oda-funnet (tidligere kjent som Butch) i PL 405.

Transaksjonen styrker Aker BP sin posisjon i kjerneområder rundt Ula, Nord for Alvheim, Skarv og Krafla/Askja.

Utbyggingskonseptet for Oda er å knytte funnet opp mot Ula-feltet og funnet er estimert til 43 millioner (brutto) fat oljeekvivalenter (Kilde: OD). Partnerne har som mål å ta en investeringsbeslutning i løpet av 2016.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra myndighetene.  

Lisens Eierskap overført til Aker BP Aker BPs eierskap etter transaksjonen
PL 405 15.0 % 15.0 %
PL 811 20.0 % 20.0 %
PL 507 20.0 % 45.0 %
PL 784 (Op.) 40.0 % 40.0 %
PL 650 25.0 % 25.0 %
PL 838 30.0 % 30.0 %
PL 610 37.5 % 37.5 %
PL 659 15.0 % 35.0 %

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Aker BP:

Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, i tillegg Ivar Aasen-feltet som er under utbygging. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker