Aker BP-fusjonen gjennomført – Integrasjonsprosess i rute

(Fornebu, 30. september 2016)  Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har gjennomført fusjonen med BP Norge AS (BP Norge) og etablert Aker BP ASA (Aker BP), et ledende uavhengig offshore E&P-selskap på norsk kontinentalsokkel. Selskapet er i rute med integrasjonsprosessen og gjentar ambisjonen om et kvartalsvis utbytte for fjerde kvartal 2016. 

-  Vi er stolte av å offentliggjøre gjennomføringen av fusjonen og etableringen av Aker BP, hvor det sammenslåtte selskapet blir Norges største uavhengige olje- og gasselskap. Integrasjonsprosessen er i rute og Aker BP har et solid utgangspunkt for å skape verdier for våre aksjonærer gjennom den unike industrielle kompetansen, en portefølje i verdensklasse og finansiell robusthet, noe som muliggjør kvartalsutbytter fra fjerde kvartal 2016. Vi ser frem til å utnytte det attraktive vekstpotensialet på norsk kontinentalsokkel, og vil bruke dagens utfordrende marked til å bygge et referanseselskap sammen med våre leverandører, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

Aker BP har en portefølje av 97 lisenser på norsk kontinentalsokkel, hvorav 46 er i drift. Selskapet har anslagsvis 795 millioner fat P50-reserver, med en samlet 2015-produksjon på omlag 122 000 fat per dag. Aker BP har en balansert portefølje av egenopererte felt og en høykvalitetsportefølje av ikke-sanksjonerte funn, med potensial til å nå en produksjon på over 250 000 fat per dag i 2023.

- Aker BP har som målsetting å vokse gjennom fusjoner og oppkjøp, samt ved organisk porteføljeutvikling. I tillegg ser vi et betydelig potensial for kostnadsreduksjoner gjennom nye tilnærminger. Aker BP vil bygge på en effektiv forretningsmodell etter lean-prinsippet, unik teknologisk kompetanse og industrielt samarbeid. Vi er i rute med å identifisere muligheter på tvers av det sammenslåtte selskapet og bygger en organisasjon som er tilpasset et sterkt og kostnadseffektivt Aker BP, sier Hersvik.

Bernard Looney og Kate Thomson er valgt til nye styremedlemmer i Aker BP med effekt fra gjennomføringen av fusjonen. Kitty Hall og Kjell Pedersen har samtidig fratrådt sine styreverv i selskapet. 

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker