Aker BP tildeler kontrakter for 700 millioner kroner

Report this content

Aker BP har i dag tildelt alliansepartnere FEED-kontrakter til en verdi av nærmere 700 millioner kroner. Kontraktene gjelder feltutviklingen av NOA Fulla i den sørlige delen av NOAKA-området. 

 

− Vi har passert en svært viktig milepæl for utviklingen av NOA Fulla. Dette er de første store kontraktene som tildeles i feltutviklingen. Nå går vi i gang med ytterligere detaljering av plattformer, produksjonssystem og rør på havbunnen. Vi jobber også fram en løsning for kraft fra land som legger til rette for minimale klimagassutslipp fra driften av feltet. Dette er bare starten av en feltutvikling som vil ha stor betydning for aktiviteten i norsk leverandørindustri, sier Lars Høier, direktør for utviklingen av NOAKA-området i Aker BP.  

NOAKA-området består av NOA, Fulla og Krafla. Aker BP er operatør for NOA Fulla i sør. Equinor er operatør for Krafla i nord. 

Konseptet for utbyggingen av NOA Fulla består av en prosess-, bore- og boligplattform (PdQ) på NOA, en normalt ubemannet brønnhodeplattform (NUI) på Frøy og fire havbunnsrammer for utvikling av Fulla, Langfjellet og Rind. Hele området skal forsynes med kraft fra land, noe som vil minimere utslipp av klimagasser.  

Et allianseprosjekt 

Aker BP og lisenspartnere Equinor og LOTOS har nå tatt en beslutning om videreføring av konseptet for NOA Fulla. Feltutviklingen blir det største prosjektet for Aker BP noensinne. 

− NOA Fulla skal gjennomføres i alliansemodellen, en modell der vi jobber side om side med strategiske partnere med felles mål og insentiver. Vi har gjennomført mange prosjekter i denne modellen og ser klare forbedringer rundt effektivitet og kvalitet. Derfor mener vi dette er nøkkelen til å gjennomføre lønnsomme prosjekter i et krevende marked framover, sier prosjektdirektør Bård Atle Hovd. 

Den klart største FEED-kontrakten gjelder PdQ-plattformen. Plattformen skal motta og videreføre kraft fra land. Den skal prosessere oljen fra feltene og eksportere den via Oseberg Transport System (OTS), mens gass eksporteres via Statpipe. Olje og produsert vann fra Equinors nordlige utbygging skal også prosesseres på PDQ-en. 

− NOA PdQ er selve hjertet i utviklingen av NOAKA. Den binder hele området sammen. Nå skal alliansen for bunnfaste innretninger mellom Aker Solutions, Siemens Energy og Aker BP jobbe fram et godt designgrunnlag det neste året. Det, sammen med de andre FEED-leveransene, danner grunnlag for plan for utbygging og drift (PUD), som er planlagt levert til norske myndigheter innen utgangen av 2022, sier Hovd. 

Dette er FEED-kontraktene 

  • Aker Solutions som en del av «Fixed Facilities Alliance»: Plattformdekk og understell for NOA PdQ og Frøy NUI  

  • Siemens Energy som en del av «Fixed Facilities Alliance»: Elektro, instrument, kontrollsystemer og telekom (EICT) 

  • Aker Solutions som en del av «Subsea Alliance»: Produksjonssystemet på havbunnen (SPS) 

  • Subsea 7 som en del av «Subsea Alliance»: Styringskabler, stigerør og rørledninger (SURF) 

  • Aker Solutions: Prosjektledelse av Kraft fra land-delen av prosjektet med underleverandører på landanlegg og elektro 

Flere allianser vil bli involvert i utbyggingen av NOA Fulla i en senere fase av feltutbyggingen. 

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker