AKERBP: Oljefunn i NOAKA-området

Report this content

Aker BP er i ferd med å fullføre boringen av en utforskingsbrønn på Liatårnet-prospektet i lisens 442 i NOAKA-området. Brønnen har påvist olje, og størrelsen på funnet er estimert til mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter. Ytterligere datainnsamling og analyse er nødvendig for å kunne bestemme dreneringsstrategi og utvinningsgrad.

«Letesuksessen på Liatårnet er et gledelig resultat av en langsiktig strategi for å avdekke potensialet i NOAKA-området og etablere grunnlag for en samlet områdeutbygging. Dette funnet representerer en betydelig økning i ressursgrunnlaget for NOAKA-området», sier Evy Glørstad-Clark, direktør for leting i Aker BP.

Aker BP er operatør og har en eierandel på 90,26 prosent i lisens 442. LOTOS er partner med en andel på 9,74 prosent.

En mer detaljert beskrivelse av boreresultatet vil bli publisert av Oljedirektoratet når operasjonen er fullført.

Kontakt:
Investorkontakt: Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Mediekontakt: Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker