Årsrapport 2012

Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) offentliggjorde i dag årsrapporten for 2012. Årsrapporten er vedlagt, og er også tilgjengelig på selskapets nettsider: http://www.detnor.no/no/investor/finansielle-rapporter

For ytterligere informasjon, kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf. +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Mer om Det norske på www.detnor.no/no.

Abonner

Dokumenter og linker