Årsrapport 2013

Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) offentliggjør i dag årsrapporten for 2013. Årsrapporten er vedlagt, og tilgjengelig på selskapets nettside www.detnor.no/ar2013no

For ytterligere informasjon, kontakt: Torgeir Anda, kommunikasjonssjef, tlf.: +47 991 12 203


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker