Årsrapport 2015

Det norske oljeselskap ASA publiserer årsrapport for selskapets virksomhet for 2015. Temaet i rapporten er 10 år med Det norske.

Høydepunkter i 2015 var at Olje- og energidepartementet godkjente plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup i august, stålunderstellet på Ivar Aasen ble installert i juni og oppkjøpene av Svenska Petroleum og Premier Oils’ norske datterselskap mot slutten av året.

I løpet av året har selskapet etablert en diversifisert kapitalstruktur med en ubenyttet kreditt på 1,3 milliarder dollar, noe som er tilstrekkelig til å finansiere arbeidsprogrammet frem til Johan Sverdrup.

Det norske har en sterk produksjonsbase med høye marginer og lave produksjonskostnader fra Alvheim-området og er deleier i attraktive utbyggingsprosjekter som vil sikre produksjonsvekst i mange år fremover. Selskapet gjennomfører imidlertid tiltak for å bruke dagens makroøkonomiske situasjon til å styrke konkurranseevnen på lang sikt. Det er implementert forbedringstiltak for å redusere utgiftene i alle ledd i organisasjonen.

Finn PDF-versjon av årsrapporten er vedlagt.

Rapporten kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside: http://www.detnor.no.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker