Avtale med Total

Det norske oljeselskap ASA har inngått en avtale med Total E&P Norge AS om kjøp og salg i tre lisenser.

I Barentshavet overdrar Det norske ti prosent av lisens 535, som inneholder Norvarg-funnet, til Total. Etter transaksjonen vil Det norske ha en eierandel på ti prosent.

I Nordsjøen overtar Det norske Total sin eierandel på 62,13 prosent i lisens 026D, som skilles ut fra lisens 026. I tillegg overtar Det norske ti prosent i lisens 574 av Total.

Lisens 026D inneholder en del av Frigg Delta-funnet gjort i lisens 442 og har i tillegg et interessant leteprospekt, mens lisens 574 er en attraktiv letelisens.

-          Gjennom denne avtalen med Total styrker Det norske sin posisjon i et av selskapets kjerneområder i Nordsjøen. Selskapet har fortsatt store forventninger til Norvarg i Barentshavet, men i tråd med vår letestrategi ønsker vi å prioritere ressursene i vårt kjerneområde for leting i Nordsjøen, sier Lars Thorrud, direktør for forretningsutvikling.

Kontakt:

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker