Bytte av eiendeler øker eierandelen i Ivar Aasen

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har signert en avtale med E.ON E&P Norge AS (E.ON) for bytte av to letelisenser pluss et kontantvederlag, mot 20 prosent eierandel i lisens 457, som inneholder deler av Ivar Aasen-forekomsten.

Lisens 457 ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen rett øst for Ivar Aasen (lisens 001B) der Det norske har 35 prosent og er operatør. Etter at Asha-funnet ble gjort sent i 2012 ble det fastslått at Ivar Aasen strekker seg over i lisens 457. Diskusjoner om unitisering pågår mellom partnerne i Ivar Aasen og partnerne i lisens 457, med mål om å ferdigstille disse ved slutten av denne måneden.

Ved ferdigstillelse av avtalen vil E.ON få en eierandel på 15 prosent i lisens 613 i Barentshavet og 10 prosent eierandel i lisens 676S i Nordsjøen, pluss et kontantvederlag.

Etter ferdigstillelse av avtalen øker Det norske sin eierandel i lisens 457 fra 20* til 40 prosent. Det norskes eierandel i lisens 613 går ned fra 35 prosent til 20 prosent og selskapets eierandel i lisens 676 S går ned fra 20 til 10 prosent etter transaksjonen.

Avtalen krever myndighetsgodkjennelse.

*Etter bytte av eierandeler med Spike Exploration annonsert tidligere denne måneden. Avtalen krever myndighetsgodkjennelse.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, tlf.: +47 971 18 292


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker