Det norske: Valgkomiteens innstilling

Styret i Det norske oljeselskap ASA mottok den 2. juni krav fra en aksjonær som via fullmakter representerte 7,4 prosent av aksjene i selskapet. Som en følge av dette kravet har styret innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Trondheim 24 juni klokken 17.00 for å velge nytt styre og valgkomité. Valgkomiteen legger fram en enstemmig innstilling.Forslaget innebærer at tre av sju aksjonærvalgte representanter byttes ut. To av medlemmene som er foreslått som nye medlemmer har tidligere sittet i styret i Det norske, det gjelder blant annet Svein Sivertsen som er foreslått som ny styreleder.

Valgkomiteen fremmer følgende enstemmige forslag til aksjonærrepresentasjon i styret: Styreleder Svein Sivertsen - ny Styremedlemmer: Ivar Brandvold - gjenvalg Kaare M. Gisvold - ny Marianne E Johnsen - gjenvalg Tore Lilloe-Olsen - gjenvalg Lone Fønss Schrøder - ny Hege Sjo – gjenvalg Valgperioden for de som gjenvelges er som bestemt på ordinær generalforsamling 20. april i år. De nye representantene velges frem til ordinær generalforsamling 2011. Om de forslåtte nye styremedlemmene: Svein Sivertsen (født 1951) er selvstendig konsulent. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Sivertsen satt fra 2005 til februar i år i styret i Det norske. Han sitter i styret i Aker Exploration, men vil nå tre ut av dette styret. Lone Fønss Schrøder (født 1960) er konsernsjef i Wallenius Lines AB. Hun har arbeidet 21 år i A.P. Møller-Maersk. Fønss Schrøder er utdannet jurist, og har en mastergrad i økonomi fra Handelshøjskolen i København. Hun sitter blant annet i styret i Yara, Aker, Vattenfall og DSB. Dansk statsborger. Kaare Moursund Gisvold (født 1942) er selvstendig investor og rådgiver. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han er blant annet styreleder i avishuset Polaris. Gisvold var styreleder i Det norske fra 2005 til februar i år. Det foreslås også endring i valgkomiteen ved at Erik Evjen fra Sector Management byttes ut med Øyvind Eriksen fra Aker ASA. Valgkomiteen foreslås derfor sammensatt som følger: Finn Haugan (leder), Berge Gerdt Larsen (DNO) og Øyvind Eriksen (Aker). Kontakter: Styrets leder Diderik Schnitler: + 47 917 16 700 Valgkomiteens leder Finn Haugan; +47 900 41 002

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker