Det norske blir et av de største uavhengige børsnoterte olje- og gasselskapene i Europa

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har formelt overtatt Marathon Oil Norge AS. Det norske blir etter overtakelsen et stort og robust olje- og gasselskap innen leting, utbygging og produksjon.

Samlet produksjon for de to selskapene var i 2013 rundt 84 000 fat olje per dag. Det gjør Det norske til et av de største uavhengige, børsnoterte olje- og gasselskapene i Europa. Etter oppkjøpet vil Det norske ha nærmere 500 ansatte.

– Oppkjøpet medfører at vi blir en stor operatør og et robust selskap med ambisjoner på norsk sokkel. Vi overtar en solid portefølje med høye produksjonsrater og betydelig operativ erfaring, som utfyller kompetansen i Det norske innen leting og utbygging. Derfor blir ingen ansatte overflødige og vi beholder kontoret i Stavanger, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Det norske annonserte 2. juni i år avtale om å overta Marathon Oil Norge AS for et kontantvederlag på 2,1 milliarder amerikanske dollar. Oppkjøpet ble finansiert med en kombinasjon av egenkapital og gjeld. Den nye RBL-fasiliteten på 3 milliarder amerikanske dollar er nå på plass og den rullerende kredittfasiliteten (RCF) på 1 milliard amerikanske dollar er tilbakebetalt.

Fra avtalen ble inngått har de to selskapene gjennomført en ambisiøs integrasjonsprosess på i underkant av 4 ½ måneder.

– Det har vært viktig å få den nye organisasjonen hurtig på plass, samt etablere nye styringssystemer og ny IT infrastruktur. Samtidig har vi sørget for sikker og ansvarlig drift av produserende felt og utbyggingsprosjekter, sier Hersvik.

Transaksjonen har vært underlagt vanlige vilkår og betingelser, inkludert godkjennelse fra relevante norske myndigheter og EUs konkurransemyndigheter.

– Vi har jobbet iherdig med søknader og samtykker, og vi har innfridd alle krav og vilkår. Vi har fått alle nødvendige myndighetsgodkjenninger for overtakelse av virksomheten, sier Hersvik.

Det er utnevnt en ny selskapsledelse som trådte i kraft etter overtakelsen. Karl Johnny Hersvik vil fortsette som administrerende direktør, og vil i tillegg ha med seg elleve direktører i den nye ledergruppen. Disse er presentert på selskapets nettsider.

Kontakter:
Investor Relations Manager, Jonas Gamre
Telefon: 971 18 292, e-post: jonas.gamre@detnor.no

Pressekontakt, Kurt Michelsen
Telefon: 416 35 244, e-post: kurt.michelsen@detnor.no


Om Det norske:
Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad.

Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’.

Abonner

Dokumenter og linker