Det norske kjøper Premier Oil Norge AS

Report this content

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») er fornøyd med å annonsere at selskapet har kjøpt Premier Oil Norge AS («PONAS»), herunder samtlige av Premier Oil plc’s norske eierandeler for et kontantvederlag på 120 millioner dollar på gjeldfri basis. Transaksjonen må godkjennes av norske myndigheter, og er forventet fullført ved årsskiftet.

Med selskapet følger operatørskapet på Vette-utbyggingen med de tilstøtende lisensene Mackerel og Herring (50% eierskap), en ikke-operert eierinteresse i Frøy-feltet (50%) og syv letelisenser i Nordsjøen. PONAS har 26 ansatte i Norge.

Ved utgangen av 2015 følger et estimert fremførbart skatteunderskudd, uavskrevne skattebalanser og leterefusjon tilsvarende én milliard kroner med PONAS.

Transaksjonen vil bli finansiert gjennom eksisterende kontantbeholdning og ubenyttede kredittfasiliteter.

“I tillegg til det nylig gjennomførte kjøpet av Svenska Petroleum Norge, er kjøpet av Premier i Norge en tilvekst som ytterligere understreker vår sterke tro på, og forpliktelse til norsk sokkel», sier adm. direktør i Det norske Karl Johnny Hersvik.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker