Det norske oljeselskap ASA - Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere i Det norske oljeselskap ASA (OSE: DETNOR) har den 12.mai 2010 kjøpt aksjer i selskapet til en gjennomsnittlig kurs på kr 29,00 pr. aksje. Kjøpene er gjort som en del av Det norskes aksjebonusprogram for alle ansatte. Vedlegget viser antall nye aksjer og primærinnsidernes totale beholdning av aksjer eiet privat, i eget selskap eller en kombinasjon av disse.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker