Det norske oljeselskap ASA: Gjennomføring av BP Norge transaksjonen; Registrering av Kapitalforhøyelse

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») vedrørende oppkjøpet av BP Norge AS («Transaksjonen»).

I forbindelse med gjennomføringen av Transaksjonen, har kapitalforhøyelsen som vedtatt av Selskapets generalforsamling den 15. september 2016 blitt registrert i Foretaksregisteret.

Etter registreringen er Selskapets aksjekapital NOK 337 737 071 fordelt på 337 737 071 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Som følge av Transaksjonen eier Aker Capital AS totalt 135 098 206 aksjer i Selskapet, tilsvarende totalt 40,001 % av Selskapets utstedte aksjer, og Amoco Norge Oil Company og BP Global Investments Ltd eier henholdsvis 52 680 837 og 48 628 464 aksjer i Selskapet, tilsvarende totalt 30,00 % av Selskapets utstedte aksjer.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker