Det norske oljeselskap ASA: Planlagt gjennomføring av BP Norge transaksjonen; Endring av selskapsnavn og ticker

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») vedrørende oppkjøpet av BP Norge AS («Transaksjonen»).

Gjennomføringen av Transaksjonen er planlagt å finne sted i dag, den 30. september 2016.

På gjennomføringsdatoen vil Selskapet endre navn til Aker BP ASA og registrere dette i Foretaksregisteret.

I henhold til dette vil Selskapets aksjer handle under det nye navnet Aker BP ASA og ny ticker «AKERBP» på Oslo Børs fra og med 3. oktober 2016. Selskapets ISIN NO0010345853 vil forbli uendret.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker