Det norske oljeselskap ASA: Q4 2015-resultater

Det norske oljeselskap ASA (“selskapet”, eller “Det norske”) rapporterte driftsinntekter på USD 255 (Q4 2014: USD 346) millioner i fjerde kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 54,0 tusen fat oljeekvivalenter per dag, mens realisert oljepris var 45 dollar i snitt per fat.

“Vi kjøpte de norske virksomhetene til Svenska Petroleum og Premier Oil i løpet av fjerde kvartal, noe som bekrefter vår vekststrategi på sokkelen. I tillegg implementerte vi omfattende forbedringstiltak for å kutte utgifter i alle ledd i organisasjonen. Målet er at nye frittstående prosjekter skal ha en balansepris på under 40 dollar per fat, sier adm. dir. Karl Johnny Hersvik.

EBITDA i kvartalet utgjorde 208 (239) millioner dollar, og EBIT var -95 (-184) millioner dollar, etter en nedskrivning på 192 (319) millioner dollar i kvartalet. Kvartalsresultatet var -156 (-287) millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje (EPS) på -0,77 (-1,42) dollar. Netto rentebærende gjeld beløp seg til 2 532 (1 994) millioner dollar per 31. desember 2015.

“Ivar Aasen-prosjektet har en god utvikling og er på plan og budsjett til produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Utskipning av plattformdekket fra Singapore er planlagt i mai og løfteoperasjonene offshore i juli. Johan Sverdrup-prosjektet går fremover etter planen, og Det norske ser potensial for ytterligere kostnadsreduksjoner,” sier Hersvik.

Alvheim

Produksjonen på Alvheim-området ble i fjerde kvartal påvirket av at en høyspenningsmotor i en av gasskompressorene måtte skiftes ut. Boringen av den tregrenede BoaKamNord-brønnen begynte i oktober. En ny riggkontrakt ble undertegnet for Transocean Arctic for boring av fire brønner i Alvheim-områder med en dagrate på 179,000 dollar.

Ivar Aasen

Med fire oljeproduserende brønner og en vanninjeksjonsbrønn ferdigstilt, ligger boreprogrammet på Ivar Aasen foran planen. Byggingen av plattformdekket i Singapore er 94 prosent fullført. Prosjektet går fremover i henhold til plan og budsjett for produksjonsstart i fjerde kvartal 2016.

Johan Sverdrup

Fremdriften på Johan Sverdrup går etter planen. Operatørens estimat for investeringskostnader (CAPEX) for fase 1 har blitt nedjustert med 12 prosent i forhold til PUD. Tiltak for å fjerne flaskehalser og øke produksjons-kapasiteten (debottlenecking) i fase 1 er blitt vedtatt i lisensen. Operatøren estimerer at balanseprisen for fase 1 er under 30 dollar per fat.

Leting

Boringen av letebrønnen på Uptonia i PL554 kom i gang i desember. Formålet med brønnen er å undersøke oppsidepotensialet nær Garantiana-funnet.

Rapporten og presentasjonen for Q4 2015 er vedlagt. Webcast er tilgjengelig fra 08:30 CET på www.detnor.no.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.