Det norske oljeselskap ASA: Utstedelse av nye aksjer; Opptak til notering

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Det norske oljeselskap ASA («Selskapet) vedrørende fortrinnsrettsemisjonen for utstedelse av 61 911 239 nye aksjer i Selskapet («Fortrinnsrettsemisjonen»).

Kapitalforhøyelsen for Fortrinnsrettsemisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret, og Fortrinnsrettsemisjonen er dermed gjennomført.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 202 618 602 fordelt på 202 618 602 aksjer hver pålydende NOK 1.

De nye aksjene som er utstedt i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen vil bli registrert på de respektive tegnernes VPS-konti og være omsettelige på Oslo Børs fra og med 6. august 2014, forutsatt at vedkommende tegner har betalt det relevante tegningsbeløp.

Investorkontakter:
Jonas Gamre, Investor Relations Manager, tlf.: 971 18 292
Håkon Høgetveit, Investor Relations, tlf.: 476 29 348

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i Norge får vi også kontor i Stavanger. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

* Krever godkjennelse fra myndighetene

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker