Det norske overtar lisenser fra Centrica

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») har inngått en avtale med Centrica Resources Norge AS («Centrica») om å overta deres lisenser i funnene Frigg Gamma Delta og Rind. Som kompensasjon vil Det norske dekke lisenskostnadene fra og med effektiv dato 1. januar 2016.

Porteføljen består av lisensandeler på 30% i PL 442, PL 026B og PL 026, inkludert operatørskapet på Frigg Gamma Delta.

Kjøpet forutsetter myndighetsgodkjennelse.

Contacts:
Investor contact: Jonas Gamre, VP Investor Relations, tel.: +47 971 18 292
Media contact: Rolf Jarle Brøske, SVP Communications, tel.: +47 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.


Abonner

Dokumenter og linker