Det norske overtar Norecos portefølje i Norge

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») har inngått en avtale med Noreco Norge AS («Noreco») om å overta selskapets norske lisensportefølje, inkludert en kontantbeholdning på ca. 45 millioner kroner. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2016.

Porteføljen består av syv lisenser på norsk kontinentalsokkel, inkludert en eierandel på 20% i Gotha-funnet (PL492) i Barentshavet. Overtagelsen inkluderer ikke Norecos eierandel på 4,36% i Enoch-feltet.

«I tillegg til det nylige oppkjøpet av Svenska Petroleum Norge og Premier Oil i Norge, understreker overtagelsen av Noreco Norge Det norskes sterke tro på, og forpliktelse til norsk sokkel», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

Overtagelsen forutsetter myndighetsgodkjennelse, og betinger godkjennelse fra eierne i obligasjonslånet NOR06. Noreco har mottatt forhåndsaksept og forpliktelser til å stemme for transaksjonen fra obligasjonseiere som eier majoriteten av obligasjonslånet.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker