Det norske tilbudt operatørskap i Barentshavet

Det norske oljeselskap ASA har i TFO2011 fått tilbud om tildeling i ni lisenser, av disse tre som operatør. Det norske har fått tilbud om å være operatør i Barentshavet.

Letedirektør Bjørn Martinsen i Det norske sier han er meget fornøyd med tildelingen, ikke minst tilbudet om operatørskap i Barentshavet i lisens 659.

-       Dette er en milepæl for Det norske. Vi ønsker å gjøre nærmere undersøkelser i området hvor det tidligere er gjort et gassfunn på Caurusprospektet. Dette området ligger sør for Norvargfunnet, sier Martinsen.

I tillegg til lisens 659 er selskapet tildelt tilleggsareal til fire eksisterende lisenser, samt tre nye lisenser i Nordsjøen, og en ny lisens i Norskehavet.

Tilbud om operatørskap til Det norske: PL 659 (30 prosent), PL 626 (50 prosent), PL 414B (40 prosent)

Tilbud om andel til Det norske: PL 652 (20 prosent), PL 627 (20 prosent), PL 619 (30 prosent), PL 494C (30 prosent), PL 102D (10 prosent), PL 035C (25 prosent).

Resultatene for TFO 2011 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) er i dag offentliggjort av regjeringen. Regjeringen tilbyr i denne runden 60 utvinningstillatelser. I alt får 42 selskaper tilbud om tildeling, av disse får 27 tilbud om operatørskap.

Endelig tildeling skjer etter at selskapene har akseptert tilbudet.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622

 


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker