DETNOR02: Endringer i innkalling til obligasjonseiermøte datert 18. mars 2015

Det norske oljeselskap ASA ("Det norske" eller "selskapet") gjør enkelte endringer i innkallingen til dagens obligasjonseiermøte.

Den opprinnelige innkallingen med de foreslåtte endringene har mottatt støtte fra majoriteten av obligasjonseierne som har bekreftet at de vil stemme for selskapets forslag i obligasjonseiermøtet.

Endringene til det opprinnelige forslaget inkluderer en negativ pant-bestemmelse med tilknyttet salgsopsjon, hvor obligasjonseierne kan selge obligasjonene dersom selskapet utsteder annen sikret gjeld enn bankfinansiering, en salgsopsjon ved utstedelse av ny pari passu usikret gjeld med kortere løpetid enn DETNOR02 eller dersom det blir utstedt konvertible lån som ikke er subordinert DETNOR02. Dersom disse forholdene inntreffer, vil hver enkelt investor få anledning, men ingen plikt, til å selge sine obligasjoner til selskapet for en pris som starter på 105 %, fallende med 1 % årlig.

Når det gjelder pris, vil det etableres et gulv på NIBOR + 1 %, mens andre elementer forblir uendret. Selskapet tilbyr også en økt kompensasjon til obligasjonseierne for samtykke fra 1 % til 2 %.

Alle øvrige betingelser er de samme som i den opprinnelige innkallingen til obligasjonseiermøtet. Både opprinnelig innkalling og fullstendig oversikt over endringer i innkallingen følger vedlagt i børsmeldingen, og er også tilgjengelig på selskapets nettsider www.detnor.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske, +47 911 12 475

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.