DETNOR02: Engangs salgsopsjon har utløpt

Det norske oljeselskap ASA (“Det norske” eller “selskapet”) har fått resultatet fra engangstilbudet til obligasjonseierne om å utøve en salgsopsjon i obligasjonslånet DETNOR02.

Det vises til innkallelsen til obligasjonseiermøte datert 18. mars 2015. Fristen for å utøve salgsopsjonen på 101% av pålydende pluss påløpte renter var 20. april 2015.

Obligasjonseiere som representerer NOK 24,5 millioner i nominell verdi i DETNOR02 har valgt å utøve salgsopsjonen.

Det norske vil ikke kansellere obligasjonene og brutto nominell verdi av obligasjonen DETNOR02 vil fortsatt være NOK 1 900 millioner.

Det norske vil ikke benytte den usikrede rullerende kredittfasiliteten som ble gjort tilgjengelig av Nordea i forbindelse med salgsopsjonen.

Nordea Markets har vært rådgiver for Det norske i prosessen for å endre lånevilkårene.

Den opprinnelige innkallelsen til obligasjonseiermøte og fullstendige vilkår for endringene finnes på selskapets nettsider www.detnor.no.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker