Et fullverdig oljeselskap

Det norske oljeselskap ASA er nå et fullverdig oljeselskap med leting, utbygging og drift. Denne uken er Ivar Aasen-utbyggingen godkjent av Stortinget. Samtidig har Det norske fått sin første egenproduserte olje som operatør på Jette.

Viseadministrerende direktør Øyvind Bratsberg sier det er to viktige milepæler som er passert for selskapet denne uken.

-          Når plan for utbygging og drift (PUD) over Ivar Aasen er godkjent i Stortinget betyr det at alt er på plass for å gjennomføre prosjektet etter plan på tid og kostnader. Det er vi allerede i gang med. Samtidig har vi produsert vår første olje som operatør på Jette. Det betyr at Det norske har nådd et hovedmål med å være et fullverdig oljeselskap med leting, utbygging og drift.

Stortinget sa ja

Stortinget sa tirsdag 21. mai ja til utbyggingen av Ivar Aasen, der Det norske er operatør med en eierandel på 35 prosent. Partnere er Statoil og Bayerngas. Ivar Aasen er en utbygging til rundt 25 milliarder kroner, og planen er å starte produksjon av olje i fjerde kvartal 2016. Ivar Aasen inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter.

Jette i produksjon

Denne uken har også oljeproduksjonen på Jette kommet i gang. Produksjonen fra den første brønnen er god, og den andre brønnen skal være i produksjon i løpet av kort tid. Dette er selskapets første egenopererte produksjon. Jette gjør at oljeproduksjonen totalt til Det norske øker betydelig. Jette er en undervanns utbygging der oljen går til Jotunfeltet for prosessering og eksport. Det norske har en eierandel på 70 prosent i feltet, Petoro er partner med 30 prosent.


Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker