Ex utbytte USD 0,1967 i dag

Aksjene i Aker BP ASA noteres ex utbytte USD 0,1967 (NOK 1,85169) fra og med i dag, 31. juli 2020. Utbetalingsdato er på, eller omkring, 10. august 2020.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker