Finansiell kalender 2014

Det norske oljeselskap ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2014:

Onsdag 19. februar:     Resultat for 4. kvartal 2013
Mandag 7. april:           Generalforsamling
Onsdag 30. april:          Resultat for 1. kvartal 2014
Torsdag 17. juli:            Resultat for 2. kvartal og første halvår 2014
Onsdag 5. november:   Resultat for 3. kvartal 2014       

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf. +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker