Forlenger med Aker Barents

Det norske oljeselskap ASA har inngått forlengelse av kontrakten med Aker Drilling for leie av riggen Aker Barents for perioden juli 2012 til juli 2014. Det norskes nåværende riggkontrakter går ut i 2012. Avtalen om leie av Aker Barents sikrer Det norske riggkapasitet for operasjoner på dypt vann og i Barentshavet for perioden etter 2012.

Det norske har de siste årene hatt opptil tre rigger på kontrakt samtidig. Bredford Dolphin gikk av kontrakt i 2010. Kontrakten på Songa Delta utløper i 2012.

Kontrakten med Aker Barents er på to år, med opsjon på ytterligere to år. Raten vil variere fra USD 450.000 til 550.000 avhengig av vanndyp og område riggen skal benyttes i. 

Kontrakten er forventet å dekke selskapets riggbehov i Norskehavet og Barentshavet. Behov for riggkapasitet i mer modne områder av sokkelen vil bli søkt dekket ved å leie inn rigger fra brønn til brønn, eller ved deltakelse i konsortier.

Det norske har en strategi om å lete både i modne områder i Nordsjøen og i mer umodne områder i Norskehavet og Barentshavet. Det norske vil delta aktivt i 21. lisensrunde, og tilgang på rigger til å bore letebrønner i områder som omfattes av lisensrunden anses å være viktig for å sikre tilgang til de mest lovende prospektene. Riggen har unike egenskaper til å operere på dypt vann og i Barentshavet. Tilgangen på rigger som kan operere på dypt vann, og i Barentshavet, er svært begrenset.

Med en forlengelse av kontrakten har Det norske fått tilgang på en moderne rigg som dekker selskapets planer for boring på dypt vann og i nordområdene. Det norske er med dette godt posisjonert til den leteaktiviteten som forventes i Norskehavet og Barentshavet de kommende årene.

Det norske har nylig inngått avtaler om fremleie av Aker Barents til høyere rater enn selskapet betaler for riggen etter 2012.


Kontakter:

Erik Haugane, Adm. dir, tlf.: +47 907 21 655
Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Abonner

Dokumenter og linker