Forlenger riggkontrakt med Maersk

Det norske oljeselskap ASA har på vegne av partnerne i Ivar Aasen-feltet forlenget kontrakten med Maersk Drilling for leie av boregiggen XL Enhanced 2. Kontrakten er utvidet fra tre til fem år, og løper fra 2014 til 2019. Riggen skal brukes på Ivar Aasen-prosjektet i Nordsjøen.

Verdien på den inngåtte toårskontrakten er 1,6 milliarder kroner, og den totale verdien på kontrakten med Maersk Drilling er i overkant av fire milliarder kroner. Riggen er under bygging i Singapore.  

Direktør for boring og brønn i Det norske, Svein Ola Syrstad, er godt fornøyd med kontraktsforlengelsen med Maersk.

– Med denne kontrakten får Det norske benytte verdens mest avanserte borerigg og sikrer riggkapasiteten for den innledende boringen og ferdigstillelsen av brønnene på Ivar Aasen.

Ivar Aasen er Det norskes første store utbygging som operatør. Feltet inneholder rundt 150 millioner fat oljeekvivalenter og første olje ventes i fjerde kvartal 2016. Plan for utbygging og drift (PUD) av Ivar Aasen-feltet ble godkjent av Stortinget  21. mai 2013.

Det norske har 35 prosent eierandel i feltet. De andre rettighetshaverne er Statoil (50 prosent) og Bayerngas Norge (15 prosent).

Kontakt:

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker