Forslag til endringer i DETNOR02 obligasjonslåneavtale akseptert

Det norske oljeselskap ASA ("Det norske" eller "selskapet") referer til børsmelding av 18. mars 2015 med innkalling til obligasjonseiermøte der selskapet ba om endringer i obligasjonslånsvilkårene i DETNOR02, og meldingen fra 1. april 2015 hvor selskapet gjorde enkelte endringer i innkallingen til obligasjonseiermøtet.

Obligasjonseiermøte i DETNOR02 er nå avholdt. De foreslåtte endringene i obligasjonslånsvilkårene i innkallingen fra selskapet ble akseptert i obligasjonseiermøtet. Forslaget ble stemt gjennom med 91,69 % av stemmene. Effektiv dato for den nye låneavtalen er 1. april 2015.

Notat fra obligasjonseiermøtet og en oversikt over sentrale datoer og mekanismer er vedlagt denne børsmeldingen. 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske, +47 911 12 475

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.