Full gass for Ærfugl fase 2

Report this content

Ærfugl-partnerskapet har besluttet å gjennomføre fase 2 av Ærfugl-prosjektet i Norskehavet tre år tidligere enn opprinnelig plan. Ærfugl-feltet, som produserer via Skarv FPSO, er ett av de mest lønnsomme utbyggingsprosjektene på norsk sokkel med en balansepris på ca. 15 dollar fatet (omregnet fra gass).

Operatør Aker BP og partnere Equinor, Wintershall DEA og PGNiG godkjente endelig investeringsbeslutning (DG3) for Ærfugl fase 2 tidlig i november. Målet er å starte produksjon fra første brønn fra fase 2 allerede i løpet av første halvår 2020. Det betyr at produksjonsoppstart for fase 2 kommer før oppstart av Ærfugl fase 1.

"Fremskyvning av Ærfugl fase 2 betyr tidligere produksjon og økt verdiskaping fra feltet. Dette er gode nyheter for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunn i form av økte inntekter", sier Kjetel Digre, direktør for drift og forretningsutvikling i Aker BP.

Akselerert produksjon

Ærfugl-utbyggingen er et større undervannsprosjekt som utvikles i to faser. Begge faser knyttes til det eksisterende produksjonsskipet (FPSO) på Skarvfeltet, som ligger ca. 210 km vest av Sandnessjøen.

Plan for utvikling og drift (PUD) for begge faser av Ærfugl-utbyggingen ble levert til Olje- og energidepartementet i desember 2017.

Fase 1, som utvikler den sørlige delen av Ærfugl-feltet, består av tre nye brønner. Fase 2 består av ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet. Som følge av begrenset kapasitet for prosessering av gass på Skarv FPSO, var opprinnelig plan for oppstart av fase to i 2023.

"Parallelt med utbygging av Ærfugl fase 1 har vi jobbet intenst med å øke kapasiteten for prosessering av gass på Skarv. Modifisering av anlegget på Skarv FPSO vil bidra til at kapasiteten øker med over 15 %", sier direktør for Skarv-feltet, Ine Dolve.

"Økt kapasitet kombinert med at vi tar i bruk eksisterende infrastruktur for Skarv til den første brønnen, har gjort det mulig å fremskyve produksjonen for fase 2", sier Dolve, og legger til at produksjon fra Ærfugl er med på å forlenge levetiden til Skarv FPSO.

Alliansene leverer

Reorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en viktig del av Aker BPs strategi. Alliansene innen undervannsinstallasjon, modifikasjoner og boring har bidratt inn i Ærfugl-prosjektet.

"Subsea-alliansen mellom Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions har demonstrert forbedring og verdiskapning gjennom flere år. Nå ser vi at alliansen leverer også i Ærfugl-utbyggingen. I høst ble produksjonssystemet for fase 1, med blant annet tre store undervannsstrukturer, installert. Arbeidet er gjort i henhold til plan, uten alvorlige hendelser. Vi ligger godt an til produksjonsstart for fase 1 i fjerde kvartal 2020", sier Bård Atle Hovd, prosjektdirektør for Skarv.

"Når vi nå klarer å akselerere utbygging- og produksjonsoppstart av fase 2 er nok en manifestasjon av at vi jobber i et partnerskap som evner å snu seg rundt, øke verdiskapingen og levere på vår ambisiøse forbedringsagenda", legger Hovd til.

Ærfugl-prosjektet preges også av en betydelig utvikling av ny teknologi, i tråd med Aker BPs ambisjoner om å være ledende på teknologiutvikling i bransjen. Blant annet er ventiltrærne og elektrisk oppvarmede rørledninger som brukes til Ærfugl-utbyggingen de første i sitt slag i verden.

God lønnsomhet

Ærfugl-reservoaret er hovedsakelig et gassreservoar som strekker seg 60 km og er mellom 2-3 km bredt. Totalt inneholder prosjektet omtrent 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Totale investeringskonstnader for Ærfugl-prosjektet er på rundt åtte milliarder kroner.

Det totale prosjektet ‘life of field’ har en balansepris på ca. 15 dollar fatet (omregnet fra gass). Det gjør feltutbyggingen til ett av de mest lønnsomme som gjennomføres på norsk sokkel.

Ærfugl prosjektet har gitt store lokale ringvirkninger, og fase 2-prosjektet vil bringe ytterligere muligheter for oppdrag til lokaleleverandører i Helgelandsregionen.

Kontakt:
Investorkontakt: Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Mediekontakt: Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.
 

Abonner

Dokumenter og linker