Funn på Langlitinden

Det norske oljeselskap ASA er i ferd med å avslutte boringen av brønn 7222/11-2 på Langlitinden-prospektet i produksjonslisens 659, der Det norske oljeselskap er operatør med en 20 prosent eierandel*. Letebrønn 7222/11-2 påtraff olje i kanalsand av trias alder.

Målet med brønn 7222/11-2 var å påvise hydrokarboner samt gode produksjonsegenskaper i Kobbeformasjonen av trias alder. Brønnen påtraff olje i kanalsand tilhørende Kobbeformasjonen, som også var målet med brønnen.

Det er utført et omfattende datainnsamlingsprogram i brønnen som omfatter kjernedata, wire line logging og væskeprøver. Bevegelige hydrokarboner ble påvist i hovedmålet for brønnen, men mini-DST viste dårlige produksjonsegenskaper. Ingen hydrokarbonkontakter ble påtruffet. Partnerskapet i lisens 659 vil evaluere resultatene fra brønnen nøye med hensyn til den videre prospektiviteten i lisensen. Basert på foreløpige vurderinger, mener Det norske at de påviste volumene i denne brønnen per i dag ikke er kommersielt utvinnbare.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2878 meter under havflaten. Havdypet i området er 338 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Rettighetshavere i lisens 659 er Det norske oljeselskap ASA (20 prosent), Lundin (20 prosent), Tullow (15 prosent), Rocksource (5 prosent), Petoro (30 prosent) og Atlantic Petroleum (10 prosent)*.

*Eierandelene forutsetter at transaksjonen hvor Atlantic overtar 10 prosent fra Det norske blir godkjent av myndighetene.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker