Gassfunn på Skirne Øst

Det norske oljeselskap ASA, partner i PL627, melder at boring av letebrønn 25/6-5 S på Skirne Øst-prospektet i Nordsjøen er i ferd med å avsluttes.

Brønnen påtraff en 10 meter brutto gasskolonne i Midtre Jura (Huginformasjonen) med god reservoarkvalitet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3-10 millioner fat oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med tanke på en mulig utbygging.

Det norske eier 20 prosent i PL627. Total E&P Norge er operatør med 40 prosent eierandel. Faroe Petroleum Norge AS og Centrica Resources (Norge) AS eier begge 20 prosent.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker