GDF SUEZ inn i Dovregubben

Det norske oljeselskap selger 5 prosent i PL 468 til GDF SUEZ E&P Norge AS.

Lisensen er lokalisert rett øst for gassfeltet Ormen Lange, og inneholder Dovregubbenprospektet.

Det norske er fornøyd med å ha fått inn en anerkjent partner i lisensen.

Etter planen skal Dovregubbenprospektet bli boret med Aker Barents i nærmeste framtid.

Avtalen forutsetter godkjennelse fra myndighetene.

Kontakter:

Knut M. Evensen - Direktør investorkontakt/fungerende finansdirektør tlf.: +47 950 77 622

Lars Thorrud - Direktør forretningsutvikling tlf.: +47 91 13 43 33

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Abonner

Dokumenter og linker