GDF SUEZ inn i Dovregubben

Det norske oljeselskap selger 5 prosent i PL 468 til GDF SUEZ E&P Norge AS.

Lisensen er lokalisert rett øst for gassfeltet Ormen Lange, og inneholder Dovregubbenprospektet.

Det norske er fornøyd med å ha fått inn en anerkjent partner i lisensen.

Etter planen skal Dovregubbenprospektet bli boret med Aker Barents i nærmeste framtid.

Avtalen forutsetter godkjennelse fra myndighetene.

Kontakter:

Knut M. Evensen - Direktør investorkontakt/fungerende finansdirektør tlf.: +47 950 77 622

Lars Thorrud - Direktør forretningsutvikling tlf.: +47 91 13 43 33

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker